• 1 Title text 1
  Content text...
 • 2 Ayet
  Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
  Bakara, 2/261
 • 3 Hadis
  Hadis İbn Ömer'in (r.ahm.) bildirdiğine göre: Hz. Peygamber (a.s.) alış-verişte araya sahte müşteri sokarak fiyat yükseltip gerçek müşteriyi yanıltmayı yasaklamıştır.
  Müslim, Büyu', 13 (ll, 1154)
 • 4 Ayet
  Ey insanlar! Kur'an size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olarak geldi.
  Yunus, 10/57
 • 5 ...
  ...
Sadece beni ziyaret için gelen, kıyamette şefaatimi hak etmiş olur. (Müslim)

Ömer Öztürk Camii İbadete Açıldı


 

Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) 50. Dönem Genel Başkanı Ömer Öztürk adına Üsküdar'da yaptırılan, kesme taş ve mermer işçiliğiyle 16. yüzyıl Osmanlı mimarisini yansıtan Ömer Öztürk Camisi, cuma namazı ile ibadete açıldı.

detaylar...

15 Temmuz İhanetinin Ardından Değerlendirmeler...


 


Kur’anı Kerim mucizesi,
Müslümanlar her zaman Kur’an okumalıdırlar,
Millet olarak bu sıkıntılı günlerden kurtulmak için Cenâbı Hakk’a dua etmeliyiz.

detaylar...

15 Temmuz Darbe Girişimi İhanetini Muhterem Ömer Öztürk Değerlendiriyor


 


Fetullah Terör örgütünün harekete ilk başlangıcı,
Fetullah'ın yaptığı beddualar nereden geliyor?
Darbenin uluslararası organizatörleri kimler,

detaylar...

İslam'ı Doğru Anlamak, Müminlerin Vasıfları, Resulullah (s.a.v.)'e Dil Uzatan Hainlerin Akibeti


 


Allah Resulu (s.a.v.)'e (haşa) Mürşidi Kamil değildir diyen Nureddin Yıldız'a cevap,
Allah (c.c), Resulu (s.a.v.)'e dil uzatana ne yapar,

detaylar...

Fitne Döneminde İmanı Muhafaza Etmenin Önemi


 


Terörist başı Feto’nun İslam dinine yaptığı ihanet,
İslam’ı içten yıkmaya çalışan müfsidler,
Tasavvuf düşmanlarının tasavvufun hakikatlerini çarpıtmaları,

detaylar...

Alçak İhanet


 

Karanlık emellerine ulaşmak isteyen bir avuç hainin milletimize ihanetlerini şiddetle kınıyor, adalet önünde en kısa sürede hesap vermelerini ümid ediyoruz. Bu vesile ile hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

detaylar...

İmam-ı Azam ve Hadislerle Hanefi Fıkhı Paneline Büyük İlgi


 

Fatih Gençlik Vakfı ve Misvak Neşriyat'ın organize ettiği İmam-ı Azam ve Hadislerle Hanefi Fıkhı Paneli Medine-i Münevvere de yaşayan ünlü Suriyeli Alim Muhammed Avvame, Prof. Dr. Mehmet Özşenel İstanbul Başvaizi Mustafa Akgül’ün katılımıyla gerçekleşti.

detaylar...

Sami Efendi (k.s.) Hazretlerini Anma Programı 11 Şubat 2016


 

Hz. Sami (k.s.)'nün irtihalinin otuzu ikinci yılında; hakkında "En emin ihvanım, manevi görevlim, ihvana kılavuz" dediği, hayatında en yakını, Medine'ye hicrette yol arkadaşı, vefatında teçhiz ve tekfin işleriyle görevli, adeta Hz. Sami'nin kucağında doğmuş ve O'nun terbiyesiyle büyümüş ondan hiç ayrılmamış...

detaylar...

Hz. Mahmud Samî Ramazanoğlu (k.s.)


 

Hakk idâresinin kaldırılıp, halk idâresinin müslümânlara da sevdirilmeğe çalışıldığı şu cehâlet asrında; ekseriyetin İslâm dışı davranışlarına; “Bugünkü şartlarda ancak bu kadar olur.” diyerek kılıf bulup, İslâm’ın bazı şartlarda tam olarak yaşanamayacağı iddiâsını hâlleri ile çürütmüştür.

detaylar...

Sami Efendi (k.s.) Hazretlerinin Kendi Seslerinden Sohbetleri


 

Sami Efendi (k.s.) Hazretlerinin Kendi Seslerinden Sohbetleri

detaylar...

İman Etmede Yaratılıştaki Fırsat Eşitliği


 


Akıl Nimetiyle Allah Azim-üş Şan'ı Bulmaya Mesulüz
İman nasip meselesidir.
Allah (c.c.)'a hesap sorulamaz.
Allah iman için her kuluna fırsat vermiştir.

detaylar...

Resulullah (s.a.v.)'in Sünnetini Her Şeye Tercih Etmeliyiz


 

Sohbetlere başlarken bir Fatiha üç İhlas okunmasının sebebi...
Abdullah ibn-i Ömer (r.a.)'in sünnet anlayışı.
Sünnet ittibâ ne demek?
Sünneti hafife alma ve inkar fitneciliği...

detaylar...

Peygamber (sav)'e İmanın Şartları ve Peygamber (sav)'in Allah (cc) İndindeki Makamı


 


Nebi (s.a.v)'e iman etmeden kurtuluşa erişilemez.
Münafıklar kimlerdir?
Kur'an-i Kerim'in muhatabı Resulullah (s.a.v.)'dir.
Kim Allah ve Resulü arasına girerse kâfir olur.

detaylar...

Düzgün İtikadın Önemi ve Sami Efendi Hazretleri (k.s.)'ü Doğru Anlamak


 


İtikadın düzgün olmasının önemi...
Fırka-i Naciye kimdir?
En mühim iş düzgün itikada sahip olmaktır.
Müslümanların itikatlarını bozmaya niçin ve nasıl çalışıyorlar?

detaylar...

Mehdi-Âli Resul


 


Mehdi Ali Resul'u nasıl beklemeliyiz? Onu beklemenin anlam ve hikmeti nedir?
Mehdi Ali Resulun çıkıp vazifeye başladığı nasıl anlaşılır?
Hz. Mehdi'yi Resulullah (s.a.v.) tarif ediyor.

detaylar...

Hadislerle Hanefi Fıkhı

Hanefi Fıkhı